Cookie Consent by Privacy Policies website

Политика за поверителност на Lacrima Dairy Industry Ltd

Lacrima Dairy Industry Ltd®️ Политика за поверителност (v1.0)

Тази политика за поверителност (Политика за поверителност) се отнася до използването от ваша страна на платформата, достъпна на www.lacrimadairy.com или чрез мобилни приложения или други средства (наричани в тази Политика за поверителност Платформата).

Платформата се предоставя на вас (наричана в настоящата Политика за поверителност „вие“ и „ваш“) от Lacrima Dairy Industry Company и нейните филиали и дъщерни дружества, които са компании, регистрирани в Кралство Йордания с адрес на главния офис на Lacrima P.O. Box 8524, Zarqa 11491, Кралство Йордания (наричано в тази Политика за поверителност „LACRIMA“, „ние“, „нас“ или „наш“).

Ние се отнасяме сериозно към вашата поверителност и искаме да се чувствате комфортно, когато използвате Платформата или ни предоставяте вашата лична информация. Ние ще обработваме вашите данни в съответствие със законите на Кралство Йордания и се ангажираме с правни практики за обработка на информация. Ние сме изложили нашия подход към обработката на вашата информация, събрана във връзка с Платформата, в тази Политика.

С достъпа и използването на Платформата и изпращането на вашата информация до нас вие се съгласявате да използваме вашата информация в съответствие с целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ако не приемате условията на тази Политика за поверителност, тогава трябва да спрете да използвате или да осъществявате достъп до Платформата.

 

1) Какво събираме и как го събираме

Платформата е онлайн платформа, която ви свързва със съответния бизнес отдел за хранителни услуги в Lacrima Dairy Industry Ltd („Съответния отдел“), така че да можете да правите поръчки за Lacrima, която е достъпна за вас на Платформата (наричана в тази Политика за поверителност „ Продукти') от съответния отдел, потвърждение на поръчката, която сте направили от съответния отдел и доставка на продукти от Lacrima Dairy Industry Ltd.

Може да събираме определена лична информация, включително, но не само:

(a) Име и дата на раждане.

(б) Мобилен номер.

(в) Националност и пол.

(d) Информация за плащане, включително данни за кредитна карта и/или банкова сметка, които се използват за фактуриране и за изпълнение на вашите поръчки.

(д) Електронен адрес и данни за адреса за доставка.

(f) Текущо местоположение.

(g) транзакционна информация, свързана с вашите дейности, използващи Платформата.

(h) Информация, която научаваме за потребителите от тяхното използване на Платформата, включително, но не само използването на вашия адрес на интернет протокол (който е уникален номер, присвоен на вашия компютърен сървър или вашия доставчик на интернет услуги), за да анализираме потребителските тенденции и да подобрим администрацията на нашата Платформа, събрана информация за вашия компютър, информация за навигация и часовете и продуктите, до които имате достъп на Платформата.

(i) Информация, събрана чрез уеб анализи, включително, но не само, Google Analytics и бисквитки (моля, вижте „Как използваме бисквитки“ по-долу).

(й) Друга информация, свързана с предоставянето на услуги чрез Платформата.

Ние събираме тази информация (включително лични данни), когато потребител я сподели с нас. Освен това може да научим допълнителна информация от вас, използвайки нашите услуги и Платформата, включително информация, свързана с транзакции, извършени чрез Платформата. Може също така да ви помолим да потвърдите вашата информация или самоличност, като ни предоставите валидно доказателство за самоличност (напр. под формата на копие на вашия паспорт, виза или разрешително за пребиваване, национална лична карта и/или шофьорска книжка или всякакви други документи). Може също да ви помолим да потвърдите информацията си, като ни предоставите копие от търговската регистрация и копие от сертификата за ДДС и копие от общинския или общинския лиценз.

 

2) Какво правим с вашата информация

Информацията, която ни предоставяте, ще бъде прехвърлена и съхранена на нашите сървъри.

Основно ще използваме предоставената ни информация, за да ви помогнем с доставката на вашите поръчки от Магазините, но също така и поради следните причини.

(a) Вътрешно водене на записи.

(b) Подобряване на нашите продукти и услуги.

(c) Поддръжка на клиенти.

(d) Предоставете предпочитания, оценки за обратна връзка, свързани коментари и друга свързана информация във връзка с продуктите, които купувате.

(д) Предотвратяване на незаконни дейности и целите на проверката на измами.

(f) Отстраняване на проблеми.

(g) Разбиране и оптимизиране на работата на Платформата.

(з) Изпращане на реклами и оферти.

Обикновено не разкриваме тази информация на трети страни, освен при обстоятелствата, посочени в точка 3 по-долу.

 

3) Споделяне и разкриване на вашата информация и маркетинг

Информацията, която ни предоставяте, ще бъде прехвърлена и съхранена на нашите сървъри.

Трети страни обработват информация като плащания с кредитни карти и предоставят услуги за поддръжка, свързани с вашите плащания за нас. С изпращането на вашите лични данни вие се съгласявате с това прехвърляне, съхраняване или обработване и се съгласявате, че можем да споделяме вашата информация, която ни предоставяте или ние събираме от вас към който и да е филиал на Lacrima Dairy Industry Ltd или някое от нашите дъщерни дружества или трети страни за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ние ще предприемем всички разумно необходими стъпки, за да гарантираме, че вашите данни се третират сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност.

Ние не отдаваме под наем или продаваме никаква ваша лична информация на трети страни и ще споделяме вашите лични данни само с изричното ви разрешение. С приемането на тази Политика за поверителност вие се съгласихте да позволим на внимателно подбрани трети страни, включително маркетингови и рекламни компании, нашите филиали и сътрудници, да се свързват с вас от време на време относно услуги, които може да представляват интерес за вас. Те могат да се свържат с вас по телефон, SMS, както и по имейл. Ако промените решението си да се свържем с вас от тези компании в бъдеще, моля, уведомете ни, като използвате данните за контакт, посочени по-долу, и/или като промените съответно профила си.

Ако нашият бизнес, дъщерни дружества или филиали влязат в съвместно предприятие с, закупят или бъдат продадени (или Платформата) на или се слеят с друг бизнес субект, вашата информация може да бъде разкрита или прехвърлена на целевата компания, нашите нови бизнес партньори или собственици или техните съветници.

Можем да използваме информацията, която ни предоставяте, ако сме длъжни да разкрием или споделим информацията ви, за да спазим (и/или когато смятаме, че сме длъжни да спазваме) някое законово задължение или за за прилагане на нашите правила и условия и всяко друго споразумение или за защита на правата на Lacrima Dairy Industry Ltd или други. Това включва обмен на информация с други компании и организации за целите на защитата и предотвратяването на измами.

Може да споделяме или да се наложи да прехвърлим или съхраняваме данни, които сме получили от вас, с филиали и дъщерни дружества на Lacrima Dairy Industry Ltd (филиали), които се намират в държави, различни от Кралство Йордания. Законите, уреждащи защитата на данните в тези страни, може да се различават от законите в Кралство Йордания. Ние ще спазваме законите, приложими в Кралство Йордания, и ще предприемем всички разумно необходими стъпки, за да гарантираме, че подобни и/или сравними стандарти за защита на данните се поддържат от всички Партньори, които са получатели на вашата информация. Чрез доброволното предоставяне на информация до нас вие се съгласявате с разкриването, прехвърлянето и използването на вашата лична информация извън Кралство Йордания за целите, описани в тази Политика за поверителност.

Тази Политика за поверителност се прилага само за информация, събрана чрез Платформата или във връзка с използването й от ваша страна. Когато Платформата предоставя връзки към уебсайтове, приложения или услуги на трети страни (Услуги на трети страни), тази Политика за поверителност не се прилага за такива Услуги на трети страни, към които се свързвате от Платформата. Ние не носим отговорност за съдържанието или практиките на услуги на трети страни, които са свързани към или от Платформата.

 

4) Защита на вашата информация

Ние предприемаме стъпки, за да защитим вашата информация от неоторизиран достъп и срещу неправомерна обработка, случайна загуба, унищожаване и повреда. Ние ще съхраняваме вашата информация за разумен период или толкова дълго, колкото законът изисква.

Когато сте избрали парола, която ви позволява достъп до определени части на Платформата, вие носите отговорност за запазването на тази парола в тайна. Съветваме ви да не споделяте паролата си с никого.

Трябва да сте наясно, че предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще предприемем разумни стъпки, за да защитим вашата информация, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предадени на Платформата; всяко предаване е на ваш собствен риск. След като получим вашата информация, ще използваме строги процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

 

5) Как използваме бисквитки

Бисквитката е малък файл, който иска разрешение да бъде поставен на твърдия диск на вашия компютър. След като се съгласите, файлът се добавя и бисквитката помага за анализиране на уеб трафика или ви уведомява, когато посещавате определен сайт. Бисквитките позволяват на уеб приложенията да реагират на вас като индивид. Уеб приложението може да адаптира своите операции към вашите нужди, харесвания и нехаресвания, като събира и запомня информация за вашите предпочитания.

Ние използваме бисквитки за регистрационния трафик, за да идентифицираме кои страници се използват. Това ни помага да анализираме данни за трафика на уеб страници и да подобрим нашия уебсайт, за да го приспособим към нуждите на клиентите. Използваме тази информация само за целите на статистическия анализ и след това данните се премахват от системата.

Като цяло бисквитките ни помагат да ви предоставим по-добра услуга, като ни позволяват да наблюдаваме кои уеб страници намирате за полезни и кои не. Бисквитката по никакъв начин не ни дава достъп до вашия компютър или каквато и да е информация за вас, различна от данните, които решите да споделите с нас.

Можете да изберете да приемете или откажете бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но обикновено можете да промените настройките на браузъра си, за да откажете бисквитките, ако предпочитате. Това може да ви попречи да се възползвате напълно от Платформата.

 

6) Връзки и/или добавки към уебсайтове на трети страни

Платформата може да съдържа връзки към други уебсайтове. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други уебсайтове. Препоръчваме ви, когато напускате Платформата, да прочетете декларациите за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате, ако възнамерявате да предоставите лична информация на този уебсайт. Нашата Политика за поверителност се прилага единствено за вашата лична информация, която събираме на тази платформа.

 

7) Достъп до вашите данни

Можете да получите достъп и да прегледате личната си информация в секцията Моят акаунт на Платформата. Ако вашата лична информация се промени по някакъв начин или е неправилно представена на Платформата, трябва незабавно да актуализирате или коригирате личната си информация, като влезете в секцията Моят акаунт на Платформата или, алтернативно, като се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти, както е посочено на Платформата.

Моля, имайте предвид, че ние ще запазим вашата лична информация, докато използвате Платформата и в случай, че анулирате акаунта си в Платформата за целите, посочени в раздел 2 и 3 по-горе.

Ако трябва да промените, изтриете или потвърдите някоя от вашите данни, които държим за вас, моля, свържете се с [info@lacrima.bg].

 

8) Промени в тази Политика

Всички промени и/или допълнения, които можем да направим в тази Политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на Платформата и, когато е подходящо, ще бъдете уведомени. Препоръчваме ви редовно да разглеждате тази страница, за да видите най-новата версия на Политиката за поверителност. Ако продължите да използвате Платформата, ще се счита, че приемате промените в тази Политика за поверителност.

 

9) Контакт

Въпроси, коментари и искания относно тази Политика за поверителност са добре дошли и могат да ни бъдат изпратени на следния имейл адрес: info@lacrima.bg

Ако смятате, че информацията, която съхраняваме за вас, е невярна или непълна, моля, свържете се с нас възможно най-скоро. Когато информацията е под наш контрол, ние незабавно ще коригираме всяка информация, за която се установи, че е невярна.

Намерете Lacrima в магазина
Прочетете още
Начини за спестяване
Прочетете още

Изтегляне на приложение