Cookie Consent by Privacy Policies website

Правила и условия на Lacrima Dairy Industry Ltd за използване от клиенти

 

Тези Правила и условия на Lacrima Dairy Industry Ltd за използване от клиенти (споразумение с потребителя) се отнасят до използването на платформата, достъпна от регистрирани клиенти на Lacrima Dairy Industry Ltd на www.lacrimadairy.com или чрез мобилни приложения или всякакви други средства (посочени в този потребител Споразумение като платформа).

Платформата се предоставя на нейните регистрирани клиенти от Lacrima Dairy Industry Ltd Company и нейните филиали и дъщерни дружества, които са компании, регистрирани в Кралство Йордания с адрес на главния офис на Lacrima Dairy Industry Ltd P.O. Box 8524, Zarqa 11491, Кралство Йордания (наричано в това потребителско споразумение Lacrima Dairy Industry Ltd, „ние“, „нас“ или „наш“).

С настоящото ви предоставяме връзката към съответния бизнес отдел за хранителни услуги в Lacrima Dairy Industry Ltd („Съответният отдел“), за да можете да правите поръчки за продуктите на Lacrima Dairy Industry Ltd, предоставени за вас на Платформата (посочена в това потребителско споразумение като „Продукти“) от съответния отдел. Тези Правила и условия (заедно с документите, включени тук чрез препратка) определят потребителското споразумение, въз основа на което можете да правите поръчки за продуктите на Платформата, Lacrima Dairy Industry Ltd получава вашите поръчки, потвърждава ги и ви доставя продукти.

Можем да преразгледаме това Споразумение с потребителя по всяко време, като Ви уведомим пет (5) работни дни предварително, като покажем изменението на Платформата. От вас се очаква да забележите всички промени, които правим, тъй като такова изменено потребителско споразумение ще бъде обвързващо за вас по отношение на всички поръчки, направени след датата на влизане в сила на това изменение. Като направите поръчка след датата на влизане в сила на изменение, вие потвърждавате приемането си на изменението, направено в настоящото Споразумение с потребителя, което съществено увеличава вашите задължения или намалява правата ви по Споразумението с потребителя (Съществено изменение) в съответствие с условията на това Споразумение с потребителя . Ако не сте съгласни с някое съществено изменение, трябва да се въздържате от извършване на поръчка след датата на такова съществено изменение. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Lacrima Dairy Industry Ltd по свое усмотрение и без отговорност може да прави изменения, които не са съществени изменения, без вашето допълнително конкретно съгласие по всяко време с незабавен ефект чрез публикуване на известие за изменението в Платформата.

Моля, прочетете внимателно това потребителско споразумение, преди да поръчате продукти от нашата платформа. Ако имате въпроси, свързани с потребителското споразумение, моля, свържете се с [+962 53824671] или изпратете имейл на [info@lacrima.bg], преди да направите поръчка.

Преди да можете да станете или да продължите да членувате в Платформата, трябва да прочетете, да се съгласите и да приемете това потребителско споразумение и Политиката за поверителност на Lacrima Dairy Industry Ltd (Политиката за поверителност), намираща се на [www.lacrimadairy.com]. Трябва да прочетете това Споразумение с потребителя и Политиката за поверителност и да имате достъп и да прочетете всички допълнителни документи, посочени и включени чрез препратка в това Споразумение с потребителя и Политиката за поверителност, тъй като тази информация съдържа допълнителни условия, които се отнасят за вас като потребител на Платформата. . Такива документи, включително, но не само, Политиката за поверителност, са включени чрез препратка в това потребителско споразумение.

С ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА И ДАВАТЕ ПОРЪЧКА КАТО НЕЯ ИЗПОЛЗВАТЕ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛ. ТОВА ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ВЛИЗА В СИЛА ПРИ ТАКОВА ПРИЕМАНЕ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТОВА ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕ ТРЯБВА ДА Осъществявате достъп, да СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПЛАТФОРМАТА.

 

1. Цел

Целта на нашата платформа е да ви предостави проста и удобна услуга, като ви свърже със съответния отдел, така че да можете да поръчате продукти директно от тях („Целта“). След като направите поръчка в съответния отдел, вашата поръчка ще бъде изпълнена, доставена и доставена до вас от Lacrima Dairy Industry Ltd. Платформата не е магазин. Платформата е онлайн платформа, позволяваща извършване на поръчка, потвърждение на поръчката и доставка на продукти между Lacrima Dairy Industry Ltd и вас.

 

2. Допустима употреба

Можете да използвате нашата платформа само за законни цели и за предвидената цел, както е посочено по-горе. Нямате право да използвате нашата Платформа или която и да е от услугите, предлагани на Платформата, по какъвто и да е начин, който нарушава приложим местен, национален или международен закон или наредба или да изпращате, получавате, качвате, изтегляте, използвате или повторно използвате какъвто и да е материал, включително, но не ограничено до извличане на данни или изтегляне на материал за влизане във всеки конкурентен бизнес. Вие също така се съгласявате да нямате достъп без разрешение, да не се намесвате, да повреждате или нарушавате която и да е част от нашата Платформа или която и да е мрежа или оборудване, използвани при предоставянето на Платформата. Вие трябва да докладвате проблеми от всякакъв вид или нарушения на това потребителско споразумение на Lacrima Dairy Industry Ltd.

Освен това вие се съгласявате и се задължавате да: докладвате проблеми от всякакъв вид или нарушения на това потребителско споразумение на Lacrima Dairy Industry Ltd.

 

3. Право на членство

За да установят членство в Платформата, членовете трябва да са навършили 18 години и трябва да са или индивидуален клиент, регистриран в Lacrima Dairy Industry Ltd, или представител или упълномощен да представлява регистриран клиент на Lacrima Dairy Industry Ltd.

Ако се регистрирате като търговско дружество, вие декларирате, че имате правомощието да обвържете това юридическо лице с това потребителско споразумение.

 

4. Настройка

Когато настройвате данните си в Платформата, може да бъдете помолени да предоставите лична информация, включително следните подробности:

(а) мобилен номер.

(б) имейл адрес.

(в) националност и пол.

(d) Адрес.

(e) Ако регистрирате бизнес като юридическо лице, може също да бъдете помолени да посочите позицията си в търговското дружество.

Повече информация относно информацията, която събираме от вас, можете да намерите в Политиката за поверителност. Политиката за поверителност включва информация относно това как използваме данните, които събираме или получаваме от вас.

Важно е да се гарантира, че информацията, която ни предоставяте по време на създаване на акаунт в Платформата, е вярна, точна и пълна. Ваше задължение е да гарантирате, че така предоставената информация по време на регистрацията се актуализира редовно и е актуална по всяко време след това, тъй като Lacrima Dairy Industry Ltd ще използва тази информация, за да провери, потвърди и завърши поръчката.

По време на вашата регистрация ще зададете парола за вашия акаунт. Моля, пазете тази тайна, тъй като вие сте изцяло отговорни, ако не запазите поверителността на паролата си. Вие носите отговорност за всички поръчки, направени при нас, или информация, предоставена ни под вашия имейл адрес в комбинация с вашата парола и сте отговорни за поддържането на поверителността на вашите данни за вход и всички дейности, които се извършват под вашия акаунт. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неразрешено използване на вашия имейл адрес и/или парола или за всяко нарушение на сигурността, което ви е известно.

Създаването на акаунт в Платформата е безплатно. Lacrima Dairy Industry Ltd не начислява никаква такса за сърфиране и пускане на поръчки в Платформата.

Lacrima Dairy Industry Ltd може да позволи само на свои съществуващи клиенти да имат активен акаунт в платформата.

Ако не сте съществуващ клиент на Lacrima Dairy Industry Ltd и желаете да станете клиент на Lacrima Dairy Industry Ltd, за да създадете акаунт в Платформата, ще трябва да подадете запитване за регистрация през Платформата, което изисква от вас да подадете определена информация и документи, които включват (но не се ограничават до) следното:

(a) Пълното име.

(б) мобилен номер.

(в) копие от търговската регистрация.

(г) копие от удостоверение за ДДС.

(д) копие от общински лиценз.

Lacrima Dairy Industry Ltd може (по свое усмотрение и по всяко време) да отправя всякакви запитвания, които счита за необходими (независимо дали директно или чрез трета страна), и да поиска да подпишете допълнително споразумение за продажба и да поиска да му предоставите допълнителна информация или документация, включително без ограничение за потвърждаване на вашата самоличност и/или собственост върху вашите финансови инструменти. Без да ограничавате гореизложеното, ако сте бизнес субект или физическо лице, упълномощено да представлява регистриран бизнес субект, такава информация или документация може да включва вашия търговски лиценз, други документи за учредяване и/или документация, показваща правомощията на всяко лице да действа от ваше име. Вие се съгласявате да предоставите всякаква информация и/или документация на Lacrima Dairy Industry Ltd при такива искания. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ако не го направите, Lacrima Dairy Industry Ltd без отговорност може да ограничи, спре или оттегли достъпа ви до Платформата и/или членството ви в Платформата. Също така си запазваме правото да анулираме непотвърдени/непроверени акаунти или акаунти, които са били неактивни за период от време, който Lacrima Dairy Industry Ltd счита за дълъг.

 

5. Наличност на услугата и достъп до нашата Платформа

Платформата в момента е налична за доставка, която трябва да бъде извършена в Кралство Йордания. Ако направите поръчка за доставка извън зоните за доставка на Lacrima Dairy Industry Ltd, чрез Платформата ще се появи съобщение, което ви уведомява, че поръчката през Платформата няма да бъде възможна. Работното време ще варира в зависимост от местните търговски условия и наличността на нашите услуги.

Ние си запазваме правото да оттеглим или променим и/или ограничим достъпа до нашата Платформа без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина нашата Платформа или някоя от услугите на нашата Платформа е недостъпна по всяко време или за какъвто и да било период. От време на време може да ограничим достъпа до някои части от нашата Платформа или до цялата ни Платформа до потребители, които са се регистрирали при нас и които са в пълно съответствие с потребителското споразумение.

 

6. Поръчки и договор за покупка

Когато направите поръчка при нас чрез нашата платформа, ще ви бъде изпратено насочено известие, потвърждаващо поръчката, която сте направили. Никакъв договор за доставка на Продукти, които поръчате чрез Платформата, не се създава, когато Lacrima Dairy Industry Ltd потвърди вашата поръчка и вие получите насоченото известие. Договор ще бъде създаден едва след като Lacrima Dairy Industry Ltd ви достави Продуктите и вие ги получите (Договора). Вие ще заплатите на Lacrima Dairy Industry Ltd цената на Продуктите при доставка, освен ако изрично не е предвидено друго в договор за продажба и/или договор за кредит, подписан между вас и Lacrima Dairy Industry Ltd.

За избягване на съмнение Lacrima Dairy Industry Ltd няма да бъде задължена да достави частично или изцяло всяка поръчка, направена от вас и потвърдена от Lacrima Dairy Industry Ltd.

В случай че Lacrima Dairy Industry Ltd е изчерпана на склад по отношение на определен продукт, който сте поръчали, Lacrima Dairy Industry Ltd ще ви предложи опцията да приемете заместващ продукт. Ако се възползвате от тази опция, по усмотрение на Lacrima Dairy Industry Ltd ще бъде избран заместващ продукт, който да замени всички поръчани Продукти, които са изчерпани. Ако не се възползвате от тази опция, продуктът, който не е наличен, ще бъде премахнат от поръчката ви и няма да получите заместващ продукт. Ако не изберете тази опция, продуктът, който не е наличен, ще бъде премахнат от вашата поръчка.

 

7. Доставка

Lacrima Dairy Industry Ltd ще организира доставката на продуктите до вас. Трябва да се уверите, че предоставяте точно място за доставка и телефонен номер, за да сте сигурни, че вашите Продукти са доставени на правилното място. Ние не носим отговорност за незадоволителна или забавена доставка или липса на продукти.

 

8. Анулиране

Можете да анулирате поръчката си през Платформата, преди Lacrima Dairy Industry Ltd да потвърди поръчката ви, без да посочва причина.

Ако искате да анулирате поръчката си, след като е била потвърдена от Lacrima Dairy Industry Ltd и преди поръчката да бъде изпратена за доставка, тогава можете да анулирате поръчката, при условие че посочите причината за анулирането.

Нямате право да анулирате поръчката, след като поръчката е била изпратена за доставка. Като изключение, което може да се упражнява веднъж месечно, можете да анулирате поръчката, след като поръчката е била изпратена за доставка, при условие че имате валидна непредвидена бизнес причина за анулирането и Lacrima Dairy Industry Ltd приема анулирането.

Ако продължите да анулирате поръчка, след като поръчката е била изпратена за доставка повече от веднъж месечно, тогава ние можем по наше усмотрение да анулираме или преустановим членството ви.

 

9. Цена и начин на плащане

Цените на Продуктите, приложими за всеки отделен Клиент, ще бъдат посочени на съответната индивидуална страница на Клиента. Цените на продуктите може да варират от един клиент до друг, тъй като един отделен клиент може да има процент на отстъпка, който е различен от друг клиент въз основа на определени фактори, включително споразумението, подписано с нас, обема на поръчаните продукти и стойността на историческата покупка на клиента с Lacrima Dairy Industry Ltd. Цените подлежат на промяна по всяко време и затова, моля, проверете страницата си, преди да направите поръчка.

 

10. Оплаквания на клиенти

В случай, че имате някакви притеснения относно Платформата, моля, повдигнете ги чрез секцията „Свържете се с нас“ на Платформата.

Ако имате някакви оплаквания относно някой от продуктите, които сте получили, включително, но не само, дефектни, липсващи, повредени, смачкани, разляти продукти или продукти с изтекъл срок на годност, моля, наберете номера [+962 53824671] или повдигнете чрез секцията „Свържете се с нас“ на Платформата, за да се свържете със съответния отдел и да подчертаете дефектния продукт.

 

11. Спиране и прекратяване

Неспазването на това потребителско споразумение представлява съществено нарушение на вашето споразумение с нас и може да доведе до предприемането на всички или някое от следните действия (по наша преценка):

• незабавно, временно или окончателно отнемане на възможността ви да използвате нашата Платформа.

• незабавно, временно или окончателно премахване на всякакви публикации или материали, качени от вас на нашата Платформа.

• издаване на предупреждение към Вас.

• правни действия срещу вас, включително процедури за възстановяване на всички разходи по (включително, но не само, разумни административни и правни разходи), произтичащи от нарушението.

• разкриване на такава информация пред правоприлагащи органи и/или държавни органи, както основателно считаме за необходимо.

Отговорите, описани в този раздел, не са ограничени и можем да предприемем всякакви други действия, които считаме за подходящи.

 

12. Права на интелектуална собственост

Цялото съдържание, включено в Платформата, включително, но не само, текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, аудио клипове, цифрови файлове за изтегляне, компилации на данни и софтуер, е собственост и е собственост на Lacrima Dairy Industry Ltd, неговите доставчици на съдържание или неговите лицензодатели и е защитено от авторско право, търговски марки, патенти или други права и закони за интелектуална собственост. Компилирането на съдържанието на Платформата е изключителна собственост и авторско право на Lacrima Dairy Industry Ltd и е защитено от авторски права, търговски марки, патенти или други права и закони за интелектуална собственост.

„Lacrima Dairy Industry Ltd“ и свързаните с тях лога, както и други думи и лога на Платформата (включително без ограничение „Lacrima Dairy Industry Ltd“) са или нерегистрирани търговски марки, или регистрирани търговски марки на Lacrima Dairy Industry Ltd и са защитени от търговска марка и друга интелектуална собственост права и закони. Търговските марки на Lacrima Dairy Industry Ltd не могат да се използват във връзка с продукт или услуга, които не са на Lacrima Dairy Industry Ltd, нито по начин, който омаловажава или дискредитира Lacrima Dairy Industry Ltd. Всички други търговски марки, които не са собственост на Lacrima Dairy Industry Ltd, които се появяват на Платформата е собственост на съответните им собственици, които могат или не могат да бъдат свързани, свързани с или спонсорирани от Lacrima Dairy Industry Ltd.

Нямате право да копирате, възпроизвеждате, публикувате повторно, изтегляте, публикувате, излъчвате, предавате, правите достъпни за обществеността или по друг начин да използвате каквото и да е съдържание на нашата Платформа по какъвто и да е начин, освен до степента, необходима за използване на Платформата в съответствие с клауза 2 (Приемливо Използвайте).

 

13. Връзки от нашата платформа

Когато нашата платформа съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваша информация. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме никаква отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им от ваша страна.

 

14. Нашата отговорност

Доколкото е позволено от закона, ние предоставяме нашата Платформа и съдържание на Платформата на базата „както е“ и „както е налично“ и не даваме никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на съдържанието или наличността на нашата платформа, или че ще бъде навременна или без грешки, или че дефектите ще бъдат коригирани. Предметът, както е посочено по-долу, нито ние, нито който и да е от нашите филиали носи каквато и да е отговорност към вас за каквито и да било преки, непреки, специални или последващи загуби или щети, произтичащи от договор, правонарушение (включително небрежност) или по друг начин, произтичащи от използването или невъзможността ви да използвайте нашата Платформа или Договора, както е дефинирано в раздел 6. В случай, че установим, че сме отговорни към вас, общата ни обща отговорност няма да надвишава [5000 SR] или покупната цена на Продуктите, които сте платили във вашата поръчка, в зависимост от това кое по-голяма. Това не включва и не ограничава нашата отговорност по какъвто и да е въпрос, за който би било незаконно да изключим или да се опитаме да изключим нашата отговорност.

Ние няма да носим отговорност за грешки или пропуски във връзка с такова съдържание или за технически проблеми, които може да срещнете с нашата Платформа. Ако бъдем информирани за някакви неточности в нашата Платформа или в нашите услуги, ще се опитаме да коригираме това възможно най-скоро. До степента, разрешена от закона, ние изключваме всякаква отговорност (независимо дали произтичаща от договор, поради небрежност или по друг начин) за загуба или щета, която вие или трета страна може да понесете във връзка с нашата Платформа и всеки уебсайт, свързан с нашата Платформа и всякакви материали публикувани на него.

Вие освобождавате и обезщетявате Lacrima Dairy Industry Ltd и/или който и да е от нейните служители и представители по отношение на всякакви искове, искания, спорове, разходи, щети, отговорност или други последици (директни или косвени) от някое от действията на потребителите на Платформа и вие изрично се отказвате от всички претенции, които може да имате в това име съгласно всеки приложим закон.

 

15. Електронна комуникация

Вие се съгласявате, че можем да комуникираме с вас по имейл или чрез публикуване на известия в Платформата. Вие се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други комуникации, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на всички законови изисквания такива комуникации да бъдат в писмен вид.

 

16. Събития извън нашия контрол

Ние също няма да носим отговорност пред вас за каквото и да е забавяне или неизпълнение на нашите задължения по това Споразумение с потребителя, произтичащи от причина извън нашия контрол или контрола на Магазина, включително, без ограничение, някое от следните: акт на Аллах, правителствен акт, война, пожар, наводнение, експлозия или граждански вълнения. За избягване на съмнения, нищо в тази клауза не ви освобождава от каквито и да било задължения за плащане по това потребителско споразумение.

 

17. Отказ

Неуспехът от страна на Lacrima Dairy Industry Ltd да упражни или наложи което и да е право, предоставено му от това Споразумение с потребителя, няма да се счита за отказ от което и да е такова право или да действа така, че да възпрепятства упражняването или прилагането на което и да е право, предоставено то от това потребителско споразумение.

 

18. Разделимост

Ако някоя клауза от това Споразумение с потребителя бъде преценена като незаконна или неприложима, продължаването в пълна сила и действие на останалите клаузи няма да бъде засегнато.

 

19. Цялостно споразумение

Това потребителско споразумение съдържа цялото споразумение между вас и нас по отношение на неговия предмет и замества всички предишни споразумения, договорености и разбирателства между страните, свързани с този предмет.

 

20. Право и подсъдност

Това потребителско споразумение и всякакви извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с условията в това потребителско споразумение и вашето използване на Платформата, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Кралство Йордания.

всеки спор, противоречие или иск, произтичащ от или свързан с това Споразумение, нарушението, прекратяването или недействителността на това или всякакви извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с условията на това Споразумение или използването на Платформата, ще бъдат уредени чрез арбитраж в съответствие с арбитражните правила на Саудитския център за търговски арбитраж (SCCA), които са в сила в момента. Ще има 1 (един) арбитър и органът по назначаването ще бъде SCCA. Седалището и мястото на арбитража ще бъде Зарка, а арабският език ще се използва по време на арбитражното производство

Намерете Lacrima в магазина
Прочетете още
Начини за спестяване
Прочетете още

Изтегляне на приложение