Cookie Consent by Privacy Policies website

 

 

Сертификация на Бюро Веритас

 Сертификат за одобрение на ЛОДИС ИНВЕСТ ООД.

Дата на оценка: 19 - 21 декември 2022 г
Дата на последното необявено оценяване: 21 декември 2022 г
Дата на издаване на сертификата: 14 февруари 2023 г
Дата на изтичане на сертификата: 27 май 2024 г
Златна мартеница - 2023
СЕРТИФИКАТ ЗА ОРГАНИЧЕН ОПЕРАТОР

Сертификат по чл.35(1) от Регламент (ЕО) 2018/848 за биологично производство и етикетиране на биологични продукти.

Този сертификат е валиден от 20/07/2023 до 31/12/2024.
СЕРТИФИКАТ ЗА ХАЛАЛ

Сертификат за халал

 
Номер на сертификата: HC-B-23.23.11/0092
Издаден в: София.
Дата на сертификата: 03/07/2023.
Този сертификат е валиден от 03/07/2023 до 02/07/2024 година.
НАМЕРЕТЕ LA'CRYMA В МАГАЗИНА
Прочетете още
Начини за спестяване
Прочетете още

Изтегляне на приложение